فهرست رزومه ها

رزومه ها

کارجو عنوان رزومه
رزومه کاری 1
رزومه کاری
رزومه سید صادق شمس
برنامه نویس اندروید
رزومه
پزشک
حسابدار
مهندس فناوری اطلاعات(IT)
طراح معمار
رزومه علی کاتوزیان
کارآموز شبکه و پشتیبان سایت
بازرس فنی جوش- رادیوگراف صنعتی – مفسر فیلم رادیو گرافی – بازرس چشمی جوش